Javorzyna Krynicka

Szanowni Państwo!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych informujemy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o dotychczasowe przepisy prawa, nadal będą objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności zamieszczoną poniżej.

Nasza witryna wykorzystuje również pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.   Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności zamieszonej poniżej.

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych naszych partnerów biznesowych (kontrahentów, podwykonawców), ich pracowników / współpracowników oraz innych osób – przekazanych nam w ramach współpracy / realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej (dalej: „Dane”) jest spółka Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój (33-380) przy ul. Czarny Potok 75 (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych możesz kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych mailowo na adres: iodo@jaworzynakrynicka.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem może przetwarzać następujące Dane:
 4. dane identyfikacyjne,
 5. dane teleadresowe,
 6. dane dotyczące stanowiska służbowego i uprawnień zawodowych,
 7. inne dane przekazane Administratorowi w związku ze współpracą.
 8. Twoje Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, od ich administratora lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
 9. Dane będą przetwarzane w celu:
 10. nawiązania współpracy,
 11. zawarcia i wykonania umowy,
 12. rozliczenia umowy,
 13. udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie,
 14. marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora,
 15. wypełnienia wewnętrznych celów administracyjnych Administratora,
 16. obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
 17. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest:
 18. niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą lub
 19. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub
 20. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu (w tym prowadzenia korespondencji) oraz obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń.
 21. Odbiorcami Danych mogą być nasi partnerzy biznesowi (w tym inne spółki z Grupy PKL) i inne podmioty wspierające nas w organizacji pracy, marketingu, obsłudze korespondencji, świadczące usługi doradcze/prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych – w zakresie niezbędnym do realizacji współpracy i usprawnienia procesów wewnętrznych w strukturze Administratora.
 22. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji współpracy / kontaktu.
 23. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 24. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania relacji biznesowych, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.
 25. Administrator nie przekazuje Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 26. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.

Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby zwiększyć wygodę korzystania z witryny.

Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie. Użytkownicy mogą również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym wyświetleniu pliku cookie.

Nie korzystamy z plików cookies, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasz witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Bez wiedzy, którą zdobywamy z systemów wykorzystujących pliki cookie, nie bylibyśmy w stanie świadczyć usługi, którą wykonujemy.

Korzystamy również z Google Analytics, popularnej usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Aplikacja zlicza liczbę odwiedzających i podaje ogólne informacje o ich zachowaniu – na przykład typową długość pobytu w witrynie lub średnią liczbę stron oglądanych przez użytkownika.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google zobowiązuje się nie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie już znajdujące się na komputerze, zapoznaj się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym przechowywane są pliki cookie. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem niektórych typów przeglądarki. Wyszukaj w swoich folderach cookie „pinsentmasons“, aby znaleźć nasz plik cookie i plik cookie Google Analytics, jeśli chcesz je usunąć.

Niektóre pliki cookie stron trzecich są określane przez usługi, które pojawiają się na naszych stronach. Są one ustalane przez operatorów tej usługi i nie są pod naszą kontrolą.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Więcej na temat działania, blokowania i usuwania plików cookie dowiedzą się Państwo ze strony  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

PDF do pobrania – RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym na terenie siedziby monitoringiem wizyjnym (dalej: „Dane”) jest spółka Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju (33-380) przy ul. Czarny Potok 75 (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mailowo na adres e-mail: iodo@jaworzynakrynicka.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren siedziby Administratora, w szczególności teren wokół siedziby Administratora: budynki dolnej i górnej stacji kolei gondolowej (wejście/wyjście, korytarze, biuro obsługi klienta/ kasy biletowe, biletomaty, perony); obszar wokół budynków (place manewrowe i drogi dojazdowe, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości, parkingi); trasy narciarskie.
 4. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z ośrodka (w tym w zakresie ochrony przed nieprawidłowym lub agresywnym zachowaniem innych osób) oraz ochrony mienia (w tym przed zniszczeniem, kradzieżą lub włamaniem), a także obrony przed roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5. Podstawą przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z ośrodka, ochrony mienia oraz obrony przed roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z ośrodka.
 7. Odbiorcami Danych mogą być partnerzy Administratora należący do Grupy PKL, partnerzy biznesowi, w szczególności zapewniający wsparcie w zakresie obsługi technicznej, wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, firmy ochroniarskie, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na potrzeby toczących się postępowań lub gdy Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 10. Administrator nie przekazuje Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.